Identifikazio-datuak

WEBGUNEAREN TITULARRAREN NORTASUNA

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, web orri honen titularra eta telaristaurbana.com domeinua honako hauek dira:

Izen soziala: Telarista Urbana

IFZ: 73.044.788-P

Helbidea: Eustasio Amilibia Kalea 14 07 E. Donostia (Gipuzkoa).

Email: info@telaristaurbana.com

Teléfonoa: (+34) 608574658

Baldintza orokorrak

WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Web orri honetara sartzeak “erabiltzaile” izaera ematen dio, eta telaristaurbana.com webgunean argitaratuta dauden baldintza orokorrak berariaz eta inolako eragozpenik gabe onartzen dituela esan nahi du, webgunera sartzen denean. Beraz, erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu, sartu nahi duen aldi bakoitzean, eta, hala badagokio, webgune honen bidez emandako zerbitzuak erabili beharko ditu, aldaketak izan baititzakete.
Beraz, erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu, sartu nahi duen aldi bakoitzean, eta, hala badagokio, webgune honen bidez emandako zerbitzuak erabili beharko ditu, aldaketak izan baititzakete.

XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA

Erabilera-baldintza orokor hauek telaristaurbana.com-en sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dute, baita haren edukiak erabiltzearen ondoriozko erantzukizunak ere, hala nola testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, bai eta lege nazionalek eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko nazioarteko tratatuek babestutako beste edozein sorkuntza ere.
Telarista Urbana berariazko zerbitzuak erabiltzeko eta/edo kontratatzeko baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu, eta baldintza orokor hauek osagarri gisa aplikatuko dira.

ZERBITZUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

 • Hasiera batean, telaristaurbana.com-en sartzea librea eta doakoa da.
 • Webgune honetan edukiak erabili nahi dituzten adingabeek gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien aldez aurreko baimena izan beharko dute, eta horiek izango dira beren kargura dauden adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak.
 • Erabiltzaileak beti erabili behar ditu zilegi webgune honetako edukiak, baldintza orokor hauen, indarrean dagoen legeriaren, moralaren eta ordena publikoaren arabera, bai eta Interneten oro har onartzen diren praktiken arabera ere.
 • Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako harpidetza-formularioen bidez emandako informazio guztia zilegi, erreala, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da Telarista Urbanori berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.
 • Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako harpidetza-formularioen bidez emandako informazio guztia zilegi, erreala, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela.
  Erabiltzailearen erantzukizuna izango da Telarista Urbanori berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.
 • Erabiltzaileak ez du onartuko: birusak, programak, makroak edo edozein karaktere-sekuentzia sartzea, web honetako sistema informatikoak kaltetzeko edo aldatzeko; beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatzea, baliabideen kontsumo masiboaren bidez; webgune honetan jasotako datuak hartzea, publizitatea egiteko; webgune honetako edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea edo hirugarrenen eskura jartzea; webgune honetako zerbitzuen bidez ekintzak egitea, jabetza intelektuala, sekretu industrialak, kontratu-konpromisoak, ohorerako, irudirako eta intimitate pertsonalerako eskubideak kaltetu ahal izateko; lehia desleialeko eta legez kanpoko publizitateko ekintzak egitea.

Jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak

Telarista Urbana telaristaurbana.com osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo ikur bereizgarria barne.
Bereziki, eta ez mugatzaile gisa, egile-eskubideek, diseinu grafikoak, iturburu-kodeak, logoek, testuek, grafikoek, ilustrazioek, argazkiek, soinuek eta webgunean dauden gainerako elementuek babesten dituzte.
telaristaurbana.com-en sartzeak edo nabigatzeak ez du esan nahi, inola ere, Hiri Telaristaren uko egitea, eskualdatzea edo lizentzia osoa edo partziala, erabiltzaileari erabilera pertsonalerako, jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideei dagokienez.
Horregatik, erabiltzaileak aitortzen du telaristaurbana.com-en eduki guztiak edo batzuk kopiatzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, jendaurrean jakinaraztea eta, oro har, beste edozein eratako ustiapenak egitea, edozein prozeduraren bidez, Telarista Urbanoren berariazko eta idatzizko baimenik gabe, jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideen urraketa dela.
Internet bidez telaristaurbana.com-i borondatez helarazitako datu pertsonaltzat hartzen ez den informazio guztia (edozein ohar, iradokizun, ideia, grafiko eta abar barne) Telarista Urbanoren jabetzakoa izango da soilik, eta horrek erabilera-eskubide mugagabeak izango ditu, eta ez du inolako konpentsaziorik sortuko haren alde, ezta beste inoren alde ere.

Erantzukizunen eta bermeen araubidea

 • Telarista Urbano-k ez du bermatzen telaristaurbana.com-en sartutako zerbitzu edo informazioaren zilegitasun, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun edo zehaztasuna, eta, beraz, kanpoan uzten du Erabiltzaileak bertan gordailututako erabilgarritasun-iruzurraren edo itxaropenen ondoriozko kalte-galeren erantzukizun zuzen edo zeharkako oro.
 • Telarista Urbano-k adierazi du neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren arabera webguneak behar bezala funtziona dezan eta birus eta osagai kaltegarririk egon ez dadin. Hala ere, ezin da honako hauen erantzule egin:
  (a) telaristaurbana.com-en jasotako eduki eta zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna;
  (b) eduki horietan akatsik ez egotea eta gerta daitekeen edozein akats zuzentzea;
  (c) telaristaurbana.com-en birusik edota bestelako osagai kaltegarririk ez egotea;
  (d) hartu diren segurtasun-neurrien menderaezintasuna;
  (e) telaristaurbana.com-eko segurtasun-sistemak urratzen dituen edozein pertsonak eragindako kalte edo galerak.
 • Erabiltzailea izango da hirugarrenen aurrean eurotek.es webgunera zuzenean edo bere izenean bidalitako edozein komunikazioren erantzule bakarra, bai eta webgune honetako edukiak eta zerbitzuak legez kontra erabiltzearen erantzule ere.
 • Telarista Urbana-k telaristaurbana.com-erako sarbidea aldi baterako eta aldez aurretik ohartarazi gabe eteteko eskubidea gordetzen du, mantentze-lanak, konponketak, eguneraketak edo hobekuntzak direla eta. Inguruabarrek ahalbidetzen duten guztietan, Telarista Urbanok, behar besteko aurrerapenaz, ohar bat argitaratuko du bere webgunean, zerbitzuak eteteko aurreikusitako data adieraziz.
 • Telaristaurbana.com-en dauden beste webgune batzuetarako estekek Telarista Urbanok bere gain hartzen ez dituen webguneetara eraman zaitzakete; izan ere, ez du horien gaineko inolako kontrolik, eta bere helburua da Erabiltzaileari beste informazio-iturri batzuen berri ematea. Beraz, Erabiltzailea bere erantzukizunpean sartzen da edukira eta horietan indarrean dauden erabilera-baldintzetara.
 • Telarista Urbanok ez du bere gain hartzen erabiltzaileek beren webguneko eduki eta zerbitzuen gainean egin dezaketen erabileraren ardura. Ondorioz, ez du bermatzen Erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzuen erabilera erabilera-baldintza orokor hauetara egokituko denik, ezta modu arduratsuan egingo dutenik ere.

Iraupena eta aldaketa

Telarista Urbana-k beretzat gordetzen du sartzeko baldintza orokor hauek, osorik edo zati batean, aldatzeko eskubidea, telaristaurbana.com-en aldaketak argitaratuz. Era berean, aldez aurretik jakinarazi gabe, webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak egin ahal izango ditu, eta ematen dituen edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek aurkezteko edo aurkitzeko modua ere. Ondorioz, indarrean daudela ulertuko da erabiltzailea telaristaurbana.com-era sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak; beraz, erabiltzaileak aldian-aldian irakurri beharko ditu erabilera-baldintza horiek.

Baldintza partikularretan xedatutakoa gorabehera, Telarista Urbanoak edozein unetan amaitutzat eman, eten edo eten ahal izango du webguneko edukietarako sarbidea, aurrez jakinarazi beharrik gabe, eta Erabiltzaileak ezin izango du inolako kalte-ordainik eskatu.

Legeria aplikagarria eta eskumen jurisdikzionala

Telarista Urbanaren eta Erabiltzailearen artean ezarritako harremanak indarrean dagoen araudian aplikagarri den legeriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoaren arabera arautuko dira. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten mende jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetan, Hiri Telarista eta Erabiltzailea, legokiekeen beste edozein foruri berariaz uko eginez, Donostiako Epaitegi eta Auzitegien mende jartzen dira.